RSS
Vanavond mochten we op uitnodiging van VHR regio Achterhoek te gast zijn in Halle. Door Fabrice Ottburg namens Alterra (WUR) werd een beroep gedaan op vrijwilligers van wildbeheereenheden om, in aanvulling op eerder aangeleverde gegevens, aanvullende gegevens te verzamelen. De SWN ondersteunt dit initiatief. In de regio Achterhoek worden al vanaf 2007 gegevens bijgehouden om aanrijdingen met wild (m.n. ree) te voorkomen. Door extra inzet van deze vrijwilligers kunnen we verder bijdragen aan nood...
Lees meer...
Vanavond bracht RTL Nieuws de landelijke problematiek rondom aanrijdingen met reeën onder de aandacht. Nu spitste dit zich toe op aanrijdingen in de provincie Gelderland en provinciale initiatieven rondom preventie. Dit betreft slechts een tipje van de sluier, immers wanneer we dit landelijk gaan bezien! In Gelderland houden we ons al sinds 1998 bezig met deze materie bezig bezig en beschikken we over alle relevante gegevens waarop wetenschappers zich verder kunnen baseren. Landelijk gezien is h...
Lees meer...
Vandaag waren we te gast bij de nieuwsredactie Omroep Gelderland en mochten we van 12 tot 13 uur bij Rob Kleijs in de studio aanschuiven. Aansluitend een interview RTV Oost (met dank voor de technische ondersteuning Omroep GLD) en om 15:45 Radio 5. Vanavond op Omroep GLD TV om het uur het item wildaanrijdingen waaraan SWN en regio Achterhoek hebben meegewerkt.Het gesprek met Rob Kleijs terugluisteren?In onderstaand artikel website Omroep Gelderland zit de link naar de montage van ons gesprek uit...
Lees meer...
Het Faunafonds heeft, conform haar jaarverslag, in 2015 19,1 miljoen euro schade uitgekeerd aan grondgebruikers met betrekking tot landbouwschade, waarbij opgemerkt dat de daadwerkelijke schade voor agrariërs waarschijnlijk een veelvoud betreft. Niets ten nadeel van deze agrariërs, maar op basis van middeling van cijfers van ons omringende landen (2.398,=/per incident) praten we qua aanrijdingen in Nederland al snel over 25 miljoen+!SWN hecht aan transparantie en daar zetten we ons volop voor in...
Lees meer...
Naast dierenleed en onnodig lijden van deze dieren is er ook sprake van een maatschappelijke kostenpost die ongevallen, waaronder wildaanrijdingen, veroorzaakt. Indien voldoende verzekerd dekt vaak uw voertuigverzekering de schade. Wanneer u onvoldoende verzekerd bent is het 'pech' en zijn de kosten voor de voertuigeigenaar. Maar hoe zit het nu met alle mogelijke schade als gevolg van? Bijvoorbeeld kort en of langdurige opname ziekenhuis, nazorg huisarts, verwerking traumatische ervaring, wel of...
Lees meer...
Het Landelijk Bestuur SWN komt 9 mei a.s. bijeen om de laatste stand van zaken, actualiteiten en ontwikkelingen te bespreken. Tevens staat de vervolmaking en verdere professionalisering van de SWN organisatie op de agenda, waarbij aandacht voor de inbedding van de beoogde regio commissie's en de klachtencommissie.Indien u punten heeft die u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, kunt u deze via email richten aan communicatie@wildaanrijding.nl t.a.v. het Landelijk Bestuur SWN.
Lees meer...
Wij verheugen ons op dit moment over de vele ontvangen media verzoeken en dus veel aandacht voor de problematiek waar SWN voor staat. Onderstaand de link naar een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 3 mei jl. Helaas is onze voorzitter hierin niet geheel correct gequoteerd m.b.t. ree, rood- en damwild. http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/twee_a_drie_keer_meer_wildaanrijdingen_dan_gedacht_1_988649
Lees meer...
In antwoord op de meest gestelde vraag naar aanleiding van berichtgeving Telegraaf:SWN is met haar vrijwilligers en gelieerde lokale initiatieven actief in grote delen van Gelderland, de provincies Groningen, Overijssel, Noord Brabant en Noord Holland. De provincie Gelderland lijkt daarbij steeds het 'beste jongetje van de klas', terwijl nog niet alle delen van Gelderland onder dekking van SWN vallen. Het voorbeeld Gelderland ziet daarbij op wetenschappelijk onderzoek, hoe het zou moeten en is d...
Lees meer...
Zaterdag jl. bracht 'de Telegraaf' op haar voorpagina en pagina twee en drie nieuws en aandacht over de actuele stand van zaken omtrent aanrijdingen en calamiteiten met in het wild levende dieren in Nederland. Het artikel is digitaal beschikbaar.
Lees meer...
Luchthaven Schiphol had het afgelopen jaar met een muizenplaag op het buitenterrein te kampen. De zachte winter zorgde voor een sterke groei van de muizenpopulatie in het gras in de terreinen rond de start- en landingsbanen. Daardoor streken er meer roofvogels op het terrein neer. Het warme winterweer zorgde er bovendien voor dat ook andere vogelsoorten vaker en langer op het luchthaventerrein bleven. Dat heeft er toe geleid dat het aantal botsingen tussen vliegtuigen en vogels met 48% is gesteg...
Lees meer...
Page 3 of 4 First 12[3]4 Last

Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Hofsemolenweg 8

8171PM Vaassen

info@wildaanrijding.nl

©2019 Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Powered by Natuurlijk!